Grupowanie słów w planerze Google Ads

Inna
ads, google, google ads
planer słów kluczowych Google Ads

Jeszcze nie na wszystkich kontach, ale pojawia się powoli opcja grupowania słów kluczowych w Planerze Słów Kluczowych w kampaniach Google Ads. Funkcja ta z założenia ma przyspieszać przypisywanie planowanych słów kluczowych i fraz kluczowych do poszczególnych grup na koncie reklamowym Google Adwords. Ręczna opcja dodawania fraz kluczowych i słów kluczowych pozostanie dostępna nadal pomimo włączenia takiej opcji jako dodatkowej w Planerze.