Porada dotyczy zaawansowanej korekty w systemie Windows i jej złe wprowadzenie może doprowadzić do niestabilności systemu albo jego awarii, dlatego należy ją zlecić wyspecjalizowanej firmie albo wykonać ją na własną odpowiedzialność.

Jeżeli szukacie porady na sytuację jak zrobić w Windows 10, żeby Num Lock był włączony przy starcie systemu domyślnie jako działający, czyli jak włączyć Num Lock na stałe, można to zrobić tak:

  • Otwieramy okno za pomocą Klawisza Windows oraz R i wpisujemy regedit
  • Wyszukujemy pozycję: HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard i zmieniamy wartość poprzez kliknięcie w InitialKeyboardIndicators klucza InitialKeyboardIndicators na 2147483650
  • Wykonujemy ponowne uruchomienie komputera i od teraz klawisze numeryczne Num Lock powinny być aktywne od razu po starcie systemu Windows 10